LENGYELORSZÁG MAGYARUL
Hevesvezekény – újabb lengyel emlékhely?

Hevesvezekény a Hanyi-ér vízgyűjtő területén létesült, középkori eredetű – Heves várostól délkeletre mintegy 7 km-re fekvő település. A Heves megye Hevesi kistérségében fekszik. A településen átvezető Heves – Tarnaszentmiklós közötti közúton, illetve az egykori Mátra-kőrösvidéki HÉV vonalaként 1887. július 31-én megnyitott 74 km hosszú Kál – Heves – Kisköre – Kunhegyes – Kisújszállás egyvágányú vasútvonalon közelíthető meg. 2001-ben a település lakosságának 100%-a magyar nemzetiségűnek vallotta magát.....>>>

„Kurkowe (Kakas)” Társaságok a Lengyel Köztársaságban

A „Kurkowe (Kakas)” Társaságok, mint a gyakorlatias, élterehívott szervezetek gondolata a középkori Nyugat-Európában született. Átvétele a lengyel részeken a magdeburgi jogú területek elterjedésével együtt haladt előre. Ezt az újonnan alapított városok lakóinak fegyveres védelmi igénye diktálta.

Tovább...>>>

Budapest  főváros XVII. kerületének KMB rendőri állománya

Letöltés pdf formátumban...>>>

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat honlapja

1173 Budapest, Pesti út 165.

Postacím: 1656 Budapest, Pf. 110.

Telefon: 253-3300, Fax: 256-0661; elnök: 06+30-9737492

E-mail: lko@leki17.hu

Szerkeszti:

A Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete

A honlapon megjelenő anyagok részben a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséből adódó (nyilvános szerződések), részben a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos tájékoztató anyagok, harmadrészt rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör életével kapcsolatos információk összessége. Az első két esetben az adatok hitelességéért a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete a felelős, a tájékoztató jellegű információkért felelőséget nem vállalunk.

A honlap hivatalos részeinek felelősei:

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat - elnök

rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör - a kör vezetője

Nyilvános Szerződések és megálla-podások - elnök

A honlap tartalmi részével kapcsolatos információikat, észrevételeiket az alábbi e-mail címre várjuk:

honlap@leki17.hu

A honlap üzemeltetéséért felelős:

 ArtHour Net Kft.Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat


Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1173 Budapest, Pesti út 165.

„Magyarország korszerű további fejlődése most nem párttusák és politikai súrlódások, hanem a honszerte egyenlő szeretettel felkarolt nemzetiség alapján előidézett szellemi emelkedés, s egyszersmind vagyonosságra törekvő, megfeszített, s a míveltséggel sikerben is gyarapodó practicus irány és munkásság által biztosítható”
Török János, Pesti Napló 1853. március 6.BAL POLSKI

Idén is megrendezésre került a Lengyel Bál, amelyet hagyományosan az Országos Lengyel Önkormányzat szervez minden évben.

A rendezvény január 28-án este hétkor kezdődött a budapesti Hotel Hungária termében.

Tovább...>>>


A Magyar-Lengyel Baráti Kör születésnapi partija a Csekovszky Árpád Művelődési Házban, Zsuzsa Mihály énekes nagy sikerű koncertjével egybekötve, 2017 január 27-én.Lengyel Karácsony a XVII. kerületben

2016. december 15-17. között a Krosnói járásból érkezett vendégekkel együtt ünnepelték a Karácsonyt a Budapest XVII. kerületi lengyelek.

Tovább...>>>


UTÓKÉPEK - Andrzej Wajda retrospektív
December 5-én, a Hamu és gyémánttal indult a sorozat

Az Uránia Filmszínház Andrzej Wajda, a lengyel és az európai film legendás, közelmúltban elhunyt rendezőjének életműve előtt tisztelgő sorozata hétfőn este indult. A sorozat nyitófilmje a Hamu és gyémánt volt, amely 1958-ban készült. Ezzel a filmmel aratta első nagy nemzetközi sikerét a Wajda, és ezzel lett sztár Zbigniew Cybulski (Kniaże, 1927. november 3. – Wrocław, 1967. január 8.), akinek korai tragikus halála végképp a mítosz magasába emelte ellentmondásos alakját.

Tovább....>>>


ALBERT FERENC - HÉTMÉRFÖLDES CSIZMÁMBAN II.
FELSŐ-MAGYARORSZÁG-KÁRPÁTALJA-GALÍCIA
Várak, erődök, katonai temetők.
TOVÁBBÁ:
MÁRIA KIRÁLYNŐ MUSICAL DRÁMA SZÖVEGKÖNYV
POZSONYI CSATA ROCKOPERA SZÖVEGKÖNYV
259 OLDAL, 60 OLDALON SZÍNES FOTÓ, KEMÉNYBORÍTÓ

Ára: 2800Ft. + postaköltség
Budapesten személyes átvétel egy megbeszélt helyen.

Könyv ajánló

„Bús düledékeiden, Huszt romvára, megállék!
Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli Hold.”
Kölcsey Ferenc - Huszt

Albert Ferencet a rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör tagjaként ismertem meg. A szimpatikus, komoly úriemberrel azonban számos XVII. kerületi kulturális rendezvényen összetalálkozom.

Nagy örömmel fogadtuk legújabb kötetének tervét, melyben a lengyelországi Galícia is helyet kap.

A versek közé keveredő leírások sora Magyarországról indulva Kárpátalján keresztül Dél-Lengyelországig vezet bennünket. Túraleírásai keverednek a régmúlt idők történelmi szellemével.

Az Észak-Magyarország területén található Nógrád – Drégely – Hollókő – Somoskő – Salgó – Kisnána – Sirok – Diósgyőr – Ónod – Szádvár – a Szent Koronát rejtő Füzér – Regéc – Boldogkő – Szerencs – az aszútermő Tokaj – az íjászairól nevezetes, földből épült Szabolcs – Sárospatak és Kisvárda várai részletes leírása során többek között Szabolcs vezér, Szent László királyunk, András királyaink, Nagy Lajos király, Csák Máté, Aba Amadé nádorispán, az Anjou Károly Róbert, Perényi Gábor, Szapolyai János király, Szondi György, Báthori Miklós püspök, Ahmed török nagyvezér, Perényi Péter főispán, Rákóczi Zsigmond és György, Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc fejedelem, illetve Brandenburgi Katalin és Lorántffy Zsuzsanna alakjai tűnnek fel előttünk, felsorolni is lehetetlenség őket.

Magam is túravezető lévén, nagy örömmel olvastam eme útleírásokat. Sajnálatos, hogy a Habsburgok önkényes várrobbantásai után a várak jelentős része romként maradt csak fenn. Valamennyi itt leírt várban jártam, néha többször is, és a siroki várban berendezett korszerű vártörténeti kiállítást már meg is tekinthettem. A Diósgyári vár rekonstrukciója is befejeződött. A várak szakszerű ismertetése Gerő László (Szombathely, 1909. május 24. – Budapest, 1995. január 19.) építésztörténész stílusát juttatja eszembe.

Ezután a Felvidéken, a Tisza-könyökben követhetjük nyomon barangoló szerzőnket. A határt átlépve Kárpátaljára érkezünk. A trianoni békediktátum és az azt követő határmódosítások révén a jelenlegi Ukrajnához került terület Munkács – Beregszász – Nagyszőlős – a Kölcsey által ismertté vált Huszt – Dobó István szülőhelyén lévő Szerednye valamint az Aba Amadé illetve Bercsényi Miklós egykori birtokaként ismert Ungvár várai következnek. A Vereckei-hágót átlépve Galícia földjére érünk.

Przemy¶l erődváros területén honfoglalás kori magyar lovas sírokat találtak. Az I. világháború nagy csatáiban elesettek temetőivel van tele Gorlice és Limanowa környéke. Ez utóbbi helyen esett el Muhr Ottmár (Kassa, 1860 – Limanowa – Jabloniec, 1914. december 11.) magyar huszártiszt, a 9. Nádasdy-huszárezred parancsnoka is. A kirándulások Wieliczkában fejeződnek be.

A várleírások közötti archaikusnak tűnő időmértékes verssorok méltatják e helyek nagyságát.

A kötet Albert Ferenc a 907. július 3-7. közötti POZSONYI CSATA – rock-opera szövegkönyvével és a MÁRIA KIRÁLYNŐ két felvonásos, történelmi musical drámájával zárul.

Buskó András képviselő
Országos Lengyel Önkormányzat
 Megosztás


Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat