KIFEJEZÉS GYŰJTEMÉNY

EMBEREK – LUDZIE
KÖSZÖNÉS / ÜDVÖZLÉS – PRZYWITANIE
BESZÉLGETÉS KEZDŐ, MEGSZÓLÍTÁS - ROZPOCZĘCIE ROZMOWY,ZWRACANIE SIĘ
ISMERKEDÉS - ZAWARCIE ZNAJOMOŚCI
UDVARIASSÁG – ZWROTY GRZECZNOŚCIOWE
BEMUTATKOZÁS – PRZEDSTAWIENIE SIĘ
LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK - NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANIE WYRAZY I ZWROTY
BESZÉLGESSÜNK / ROZMAWIAJMY
LÁTOGATÁS - WIZYTA
KÉRÉS - PROŚBA
KÉRDÉSFORMULÁK - ZWROTY PYTAJĄCE
KÍNÁLÁS, MEGHÍVÁS - POCZĘSTUNEK, ZAPROSZENIE
IGENLÉS, BELEEGYEZÉS - POTWIEDZENIE, WYEAŻENIE ZGODY
TAGADÁS, ELUTASÍTÁS, KÉTKEDÉS - ZAPRZECZENIE, ODMOWA, WYRAŻENIE WĄTPLIWOŚCI
TETSZÉS - APROBOTA
BOCSÁNATKÉRÉS, BÁNAT, ELÉGEDETLENSÉG - PRZEPRASZANIE, WYRAZY UBOLEWANIA, NIEZADOWOLENIA
HELYESLÉS - POTWIERDZENIE
KÖSZÖNÉS ÉS ÖRÖM - WYRAZY PODZIĘKOWANA I RADOŚCI
FELTÉTELEZÉS - PRZYPUSZCZENIA
SZÁNDÉK, ÓHAJ - ZAMIAR, ŻYCZENIA
KÉNYSZERŰSÉG - PRZYMUS
FELSZÓLÍTÁS, TILTÁS - NAKAZ, ZAKAZ
JÓKÍVÁNSÁG - ŻYCZENIA
RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS - KONDOLENCJE
SZEMÉLYI ADATLAP - ANKIETA PERSONALNA
IDŐJÁRÁS - POGODA
UTAZÁS, KÖZLEKEDÉS - PODRÓŻ, KOMUNIKACJA
SZÁLLÁS - HOTEL
VÁROSNÉZÉS - ZWIEDZANIE MIASTA
SZÓRAKOZÁS - ROZRYWKA ROZRYWKI – KIKAPCSOLÓDÁSOK, VIGADOZÁSOK
UDVARLÁS - ZALECANKI
ÉTTEREM, ÉTKEZÉS - RESTAURACJA, POSIŁKI
BEVÁSÁRLÁS – ZAKUPY
POCZTA – POSTA
SZOLGÁLTATÁS - USŁUGI
FIGYELMEZTETŐ ÉS TÁJÉKOZTATÓ FELIRATOK = NAPISY OSTRZEGAWCE I INFORMACYJNE
DŐ - CZAS
PRZYRODA  -  NATURA – TERMÉSZET
W PRZEDSZKOLU – ÓVODÁBAN
TESTRÉSZEK / ORVOSNÁL U LEKARZA – ORVOSNÁL
TULAJDONSÁGOK
FABRYKA. ZAKŁAD PRACY - GYÁRÜZEM
WCZASY – ÜDÜLÉS, NA WSI – FALUN
KORESPONDENCJA – LEVELEZÉS
ÖLTÖZET - UBRANIE
MIARY – MÉRTÉKEK
LENGYEL KÖZMONDÁSOK – PRZYSŁOWIA POLSKIE