NYELVTAN

HANGTAN
Alaktan - Morfológia
MELLÉKNÉV – PRZYMIOTNIK
HATÁROZÓSZÓ – PRZYSŁÓWEK
SZÁMNÉV – LICZEBNIK
iGE – CZASOWNIK
HATÁROZÓSZÓK - PRZYIMKI
KÖTŐSZÓK - SPÓJNIKI
MONDATTAN – SKŁADNIA
NYELVTAN