LENGYELORSZÁG MAGYARUL
Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat honlapja

1173 Budapest, Pesti út 165.

Postacím: 1656 Budapest, Pf. 110.

Telefon: 253-3300, Fax: 256-0661; elnök: 06+30-9737492

E-mail: lko@leki17.hu

Szerkeszti:

A Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete

A honlapon megjelenő anyagok részben a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséből adódó (nyilvános szerződések), részben a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos tájékoztató anyagok, harmadrészt rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör életével kapcsolatos információk összessége. Az első két esetben az adatok hitelességéért a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete a felelős, a tájékoztató jellegű információkért felelőséget nem vállalunk.

A honlap hivatalos részeinek felelősei:

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat - elnök

rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör - a kör vezetője

Nyilvános Szerződések és megálla-podások - elnök

A honlap tartalmi részével kapcsolatos információikat, észrevételeiket az alábbi e-mail címre várjuk:

honlap@leki17.hu

A honlap üzemeltetéséért felelős: ArtHour Net Kft.Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat


Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1173 Budapest, Pesti út 165.

Megemlékezés Rákoshegyen Szent II. János Pál pápáról

Szent II. János Pál pápa (latinul Ioannes Paulus PP. II; olaszul: Giovanni Paolo II; lengyelül: Jan Paweł II; született: Karol Józef Wojtyła; Wadowice, 1920. május 18. – Róma, 2005. április 2.) 1978-tól haláláig a katolikus egyház feje. II. János Pált 1978. október 16-án választották pápává. Október 22-én, szabad ég alatt, a Szent Péter-bazilika előtti téren mutatta be székfoglaló szentmiséjét.

II. János Pál volt a harmadik leghosszabb ideig hivatalban volt pápa Szent Péter és IX. Piusz után. Kétségtelenül ő a történelem eddig legismertebb és legközkedveltebb pápája, ugyanakkor a legismertebb lengyel a világon.

Utóda, XVI. Benedek pápa 2011. május 1-jén boldoggá avatta és ünnepét október 22. napjában jelölte meg, majd 2013. július 5-én Ferenc pápa aláírta a szentté avatásához szükséges dokumentumot. Szentté avatására 2014. április 27-én, az Isteni irgalmasság vasárnapján került sor, XXIII. János pápával együtt.

2015. április 26-án, a rákoshegyi Lisieux-i Szent Teréz plébániatemplomban a pápa szentté avatásának első éves évfordulóján tartott szentmisét Nowaczek Mariusz lublini egyházmegyés atya mutatta be.

A szentmisét követően a pápa egész alakos szobránál tartott megemlékezésen Riz Levente, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat polgármestere és Buskó András, az Országos Lengyel Önkormányzat képviselője mondta el emlékbeszédét.

Riz Levente polgármester II. János Pál szentatya egyházi, politikai és társadalmi jelentőségéről emlékezett meg, míg Buskó András az alábbiakat mondta:

„Kedves Hívek! Tisztelt Egyházközség, megjelent Vendégek!

Az Országos Lengyel Önkormányzat, a kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket!

Tíz éve hunyt el II. János Pál pápa

2005. április 2-án a Szent Péter téren összegyűlt hetvenezer ember és a televíziós összeköttetésen keresztül az egész világ kísérte II. János Pál életének utolsó pillanatait. A 85 éves pápa 2005. április 2-i halálának bejelentése a történelem egy hosszú és rendkívüli lapjának végét jelentette, nemcsak egyházi szempontból, amelyet a lengyel pápa alakja határozott meg, akit elmúlt évben szentté avattak.

„Ne féljetek! Nyissátok ki, tárjátok szélesre a kapukat Krisztus előtt! Ne féljetek!” – visszhangzanak II. János Pál híres szavai.

Mindenkihez és mindenről szólt a lengyel pápa, aki képes volt magával ragadni mindenféle embert, minden földrajzi és emberi távolságból, és át tudott lépni a sosem remélt remény határain. Wojtyła pápa a hit védelmezője volt, akit a betegség bizonytalanná tett járásában, de sosem a küldetésében, hithirdetésének szilárdságában, még akkor sem, amikor ereje megfogyatkozott: „Sose adjátok meg magatokat egy olyan világnak, amelyben az emberek éhen halnak, analfabéták vagy nincs munkájuk. Védelmezzétek az életet annak minden pillanatában és minden energiátokkal igyekezzetek a földet élhetőbbé tenni mindenki számára” – hangzottak szavai.

A XX. század vége az Ő nevével forrt egybe. Számos helyen megfordultam Lengyelországban, ahol munkálkodott vagy zarándokutat tett. A Magyar-Lengyel Baráti Körrel voltunk szülőhelyén, Wadowicében. Voltunk Krakkóban, ahol érsek volt, eljutottam Kalwaria Zebrzydowskába, ahová gyakran ellátogatott. Voltunk Rómában, ahol pápa lett.

Személyen budapesti zarándoklata alatt láthattam.

Babusa János portrészobra kiválóan ábrázolja a meghajlott, de meg nem tört pápát. Emlékezzünk rá szeretettel, és helyezzük el a szeretet virágait emlékművénél.”
A megemlékezés a koszorúk elhelyezésével zárult.

POLAKIA MAGAZIN


 Megosztás


Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat