LENGYELORSZÁG MAGYARUL
Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat honlapja

1173 Budapest, Pesti út 165.

Postacím: 1656 Budapest, Pf. 110.

Telefon: 253-3300, Fax: 256-0661; elnök: 06+30-9737492

E-mail: lko@leki17.hu

Szerkeszti:

A Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete

A honlapon megjelenő anyagok részben a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséből adódó (nyilvános szerződések), részben a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos tájékoztató anyagok, harmadrészt rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör életével kapcsolatos információk összessége. Az első két esetben az adatok hitelességéért a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete a felelős, a tájékoztató jellegű információkért felelőséget nem vállalunk.

A honlap hivatalos részeinek felelősei:

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat - elnök

rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör - a kör vezetője

Nyilvános Szerződések és megálla-podások - elnök

A honlap tartalmi részével kapcsolatos információikat, észrevételeiket az alábbi e-mail címre várjuk:

honlap@leki17.hu

A honlap üzemeltetéséért felelős:

ArtHour Net Kft.Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat


Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1173 Budapest, Pesti út 165.

„Első Karácsonyunk Magyarországon” című kiállítás megnyitója Sárváron

A Sárvári Magyar-Lengyel Baráti Egyesület 2015. december 18-án, pénteken rendezte az „Első Karácsonyunk Magyarországon” című kiállítás megnyitóját az egyesület székhelyén. Az Országos Lengyel Múzeum anyagával kiegészített igen gazdag helyi gyűjtemény a Magyarországra érkezett lengyel menekültek első karácsonyát és a II. világháború idejének lengyel eseményeit mutatta be.

Zarowny Ferenc a Sárvári Magyar-Lengyel Baráti Egyesület vezetője házigazdaként köszöntötte a megjelent köztisztviselőket, a meghívott vendégeket és az ünnepségen résztvevőket.

Kandora István, Sárvár Város polgármestere köszöntötte a megjelent vendégeket, majd Majtényi László, a Vas Megyei Közgyűlés Elnökének üdvözlő szavait tolmácsolták. A helyi lengyelség érdekes színfoltja Vas és Zala megyék közéletének. Mindketten hangsúlyozták a magyar-lengyel történelmi és kulturális kapcsolatok jelentőségét.

Virág József, az Országos Lengyel nemzetiségi Önkormányzat Múzeuma és Levéltára képviseletében nyitotta meg a várkiállítással bővült helyi gyűjtemény kiállítási tárlatát. Hangsúlyozta, hogy a vándorkiállítás mellett a helyben gyűjtött anyag nagy értéket képvisel a kiállítás keretében.

Buskó András, az Országos Lengyel Önkormányzat képviselője dr. Rónayné Słaba Ewa elnökasszony üdvözletét tolmácsolta, és hangsúlyozta, hogy nagyra értékelik Zarowny Ferenc áldozatos gyűjtőmunkáját. Modrzejewska Ewa Krystyna, a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökeként a magyarországi lengyelek szemszögéből értékelte, hogy milyen nagy jelentőséggel bír a helyi lengyel hagyományok, kultúra és identitástudat ápolása itt, Zala és Vas megyék területén is.

Zarowny Ferenc ezt követően felolvasta dr. Csúcs Lászlóné, a magyarországi lengyel szószóló ünnepi köszöntő levelét. Vikár Tibor a Zala megyei testvéregyesület nevében hangsúlyozta a helyi kultúra ápolásának jelentőségét.

Ezt követően a sárvári „kis” Regös Együttes lengyel és magyar dalokkal, karácsonyi énekekkel emelte a hangulatot.

POLAKIA MAGAZIN


 Megosztás


Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat