LENGYELORSZÁG MAGYARUL
Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat honlapja

1173 Budapest, Pesti út 165.

Postacím: 1656 Budapest, Pf. 110.

Telefon: 253-3300, Fax: 256-0661; elnök: 06+30-9737492

E-mail: lko@leki17.hu

Szerkeszti:

A Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete

A honlapon megjelenő anyagok részben a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséből adódó (nyilvános szerződések), részben a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos tájékoztató anyagok, harmadrészt rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör életével kapcsolatos információk összessége. Az első két esetben az adatok hitelességéért a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete a felelős, a tájékoztató jellegű információkért felelőséget nem vállalunk.

A honlap hivatalos részeinek felelősei:

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat - elnök

rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör - a kör vezetője

Nyilvános Szerződések és megálla-podások - elnök

A honlap tartalmi részével kapcsolatos információikat, észrevételeiket az alábbi e-mail címre várjuk:

honlap@leki17.hu

A honlap üzemeltetéséért felelős:

ArtHour Net Kft.Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat


Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1173 Budapest, Pesti út 165.

2016. MÁRCIUS 05 -ÉN (SZOMBATON) 17.00 ÓRAKOR a küngösi Árpád-házi Szent Kinga Templomban ünnepi szentmisére került sor Szent Kinga születésnapjának tiszteletére.
Árpád-házi Szent Kinga* (vagy Kunigunda; Esztergom, 1224. március 5. – Ószandec, 1292. július 24.) Árpád-házi királylány, magyar szent. IV. Béla király lánya, Szent Margit és Boldog Jolán nővére. Lengyelország és Litvánia védőszentje.

AZ ÜNNEPI SZENTMISÉT DR. HERDICS GYÖRGY c. apát tb. kanonok Úr vezette. Herdics György (Komárom, 1966. november 28. –) szlovákiai magyar pap, címzetes apát, tiszteletbeli kanonok, esperes, a Remény hetilap főszerkesztője. Habilitált egyetemi docens, rendkívüli egyetemi tanár. Herdics György apát Rembrand Tékozló fiú c. képe alapján az irgalmasságról mondott szentbeszédet.

A szentmise keretében megáldásra került a templom bejáratánál újonnan elhelyezett emléktábla, amely az Irgalmas Jézust, valamint Szent II. János Pál pápát és Szent Faustina Kowalska nővért ábrázolja, valamint a templomban elhelyezett Küngös Község címere.
A szentmisén a Csajág-Balatonfőkajári Református Általános Iskola Kórusa is énekelt.

A szentmisét követően az altemplomban megnyílt a hittanos gyermekek által az Irgalmasság Éve alkalmából készített rajz kiállítása, melyet imádság keretében nyitottak meg.

Ünnepet Küngös Község Önkormányzatával és a Budapest XVII. Kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal együtt szervezték, és megerősítették a lengyel-magyar baráti kapcsolatokat, amelynek szép gyöngyszeme Árpád-házi Szent Kinga közös szentünk személye.

Az ünnepi Szentmisén részt vett Buskó András, az Országos Lengyel Önkormányzat képviselője, a Budapest Főváros XVII. kerületi lengyel Nemzetiségi önkormányzat elnöke is.

*¦więta Kinga, również Kunegunda (ur. 5 marca 1234 w Ostrzyhomiu, zm. 24 lipca 1292 w Starym S±czu) – węgierska klaryska (OSC) i dziewica, córka króla Węgier Beli IV i Marii Laskariny, żona polskiego władcy, Bolesława V Wstydliwego, ¶więta Ko¶cioła katolickiego.

POLAKIA MAGAZIN


 Megosztás


Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat