LENGYELORSZÁG MAGYARUL
Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat honlapja

1173 Budapest, Pesti út 165.

Postacím: 1656 Budapest, Pf. 110.

Telefon: 253-3300, Fax: 256-0661; elnök: 06+30-9737492

E-mail: lko@leki17.hu

Szerkeszti:

A Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete

A honlapon megjelenő anyagok részben a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséből adódó (nyilvános szerződések), részben a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos tájékoztató anyagok, harmadrészt rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör életével kapcsolatos információk összessége. Az első két esetben az adatok hitelességéért a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete a felelős, a tájékoztató jellegű információkért felelőséget nem vállalunk.

A honlap hivatalos részeinek felelősei:

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat - elnök

rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör - a kör vezetője

Nyilvános Szerződések és megálla-podások - elnök

A honlap tartalmi részével kapcsolatos információikat, észrevételeiket az alábbi e-mail címre várjuk:

honlap@leki17.hu

A honlap üzemeltetéséért felelős:

ArtHour Net Kft.Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat


Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1173 Budapest, Pesti út 165.

BAL POLSKI

Idén is megrendezésre került a Lengyel Bál, amelyet hagyományosan az Országos Lengyel Önkormányzat szervez minden évben.

A rendezvény január 28-án este hétkor kezdődött a budapesti Hotel Hungária termében.

A Lengyel Bált dr Rónayné Słaba Ewa, az Országos Lengyel Önkormányzat elnöke és Bátori Zsolt alelnök nyitotta meg hagyományos lengyel viseletben. Jelen volt többek között Michał Andrukonis követtanácsos, Jan Kurdziałek katonai és légügyi attasé, Piotr Piętka, a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum igazgatója, Anna Lang, a Lengyel Iskola igazgatója, Krzysztof Grzelak, a Lengyel Perszonális Plébánia plébánosa és Kryża Leszek atya volt plébánosa, Molnár Monika, a Lengyel Közművelődési Központ vezetője, valamint a Wysocki Légió tagjai.

A bálon a budapesti és vidéki polónia nagy része megjelent, érkeztek vendégek Tatabányáról, Csórról, Veszprémből, Egerből, Szolnokról és Dunaújvárosból.

A bál fővédnöki tisztét Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság nagykövete töltötte be.

A 2017-es Lengyel Bál a hagyományos lengyel tánccal, a polonézzel kezdődött, melyet Słaba Ewa és Michał Andrukonis vezetett. A nyitótánc után került sor a háromfogásos vacsorára, amelyhez bor, üdítők és kávé közül lehetett válogatni.

A zenét a gliwicei Time együttes szolgáltatta a táncolók nagy örömére. A bál fő attrakciója a tombolahúzás volt, ahol értékes nyeremények találtak gazdára, a bevételt pedig jótékony célokra ajánlották fel. Mint mindig, idén is megválasztották a bál királyát és királynőjét. A zene és a tánc hajnalig tartott.

A Lengyel Bált többek között a Lengyel Köztársaság Külügyminisztériuma és az Emberi Erőforrások Minisztériuma mellett Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatta.
*
Zgodnie tradycj± również w tym roku –tym razem 28 stycznia w peszteńskim Hotelu Hungaria- Ogólnokrajowy Samorz±d Polski na Węgrzech zorganizował doroczny Bal Polski.

Gospodarzami wieczoru i otwieraj±cymi bal byli: przewodnicz±ca OSP dr Rónayné Słaba Ewa i wiceprzewodnicz±cy Zsolt Bátori – oboje wyst±pili w historycznych strojach polskich. W¶ród go¶ci balu obecni byli m.in. radca-minister Michał Andrukonis – zastępca ambasadora RP, płk Jan Kurdziałek attaché wojskowy Ambasady RP, Piotr Piętka dyrektor Polskiego O¶rodka Badawczego i Muzeum, Anna Lang dyrektor Szkoły Polskiej na Węgrzech, księża Krzysztof Grzelak SChr. proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech i były proboszcz ks. Leszek Kryża SChr. – obecnie dyrektor Zespołu Pomocy Ko¶ciołowi na Wschodzie przy Episkopacie Polski, Monika Molnár dyrektor POKO. Na balu obok Polonii budapeszteńskiej, jej węgierskich znajomych i przyjaciół, przybyli go¶cie z Tatabánya, Csór, Veszprém, Egeru, Szolnoku i Dunaújváros. Patronat honorowy nad balem sprawował ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek.

Bal rozpocz±ł polonez prowadzony przez przewodnicz±c± OSP dr Rónayné Słaba Ewę i radcę-ministra Michała Andrukonisa – zastępcę ambasadora RP, odbyła się uroczysta – trzydaniowa kolacja do tańca przygrywał gliwicki zespół „Time”. Niew±tpliwie ważn± atrakcj± wieczoru była loteria fantowa z której dochód przeznaczono na cele dobroczynne. Wybrano króla i królow± balu, a zabawa trwała do ¶witu. Organizację tegorocznego Balu Polskiego wsparło Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Ministerstwo Zasobów Ludzkich RW.
Ijjas Anna

www.polonia.hu


 Megosztás


Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat