LENGYELORSZÁG MAGYARUL
Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat honlapja

1173 Budapest, Pesti út 165.

Postacím: 1656 Budapest, Pf. 110.

Telefon: 253-3300, Fax: 256-0661; elnök: 06+30-9737492

E-mail: lko@leki17.hu

Szerkeszti:

A Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete

A honlapon megjelenő anyagok részben a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséből adódó (nyilvános szerződések), részben a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos tájékoztató anyagok, harmadrészt rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör életével kapcsolatos információk összessége. Az első két esetben az adatok hitelességéért a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete a felelős, a tájékoztató jellegű információkért felelőséget nem vállalunk.

A honlap hivatalos részeinek felelősei:

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat - elnök

rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör - a kör vezetője

Nyilvános Szerződések és megálla-podások - elnök

A honlap tartalmi részével kapcsolatos információikat, észrevételeiket az alábbi e-mail címre várjuk:

honlap@leki17.hu

A honlap üzemeltetéséért felelős:

ArtHour Net Kft.Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat


Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1173 Budapest, Pesti út 165.

ÚTIKALAUZ A LENGYEL-MAGYAR KAPCSOLATOKHOZ

Útikalauz a lengyel-magyar kapcsolatokhoz Magyarországon megjelent a „Napút” című irodalmi folyóirat legújabb száma, amelyet teljes egészében Lengyelországnak és a lengyel-magyar kapcsolatoknak szenteltek. A projektet anyagilag támogatta a budapesti Lengyel Intézet, amelynek mozitermében zajlott le a kiadvány első nyilvános bemutatója is. A találkozón jelen volt szinte az összes szerző, közöttük költők és írók, polónisták és hungaristák, egyetemi oktatók, műfordítók, a lengyel kisebbségi önkormányzatok képviselői és a magyarországi lengyel szervezetek aktivistái.

A „Napút” 200 oldalas lengyel számát „Példaértékű barátság” címmel interjú nyitja meg, amely Jerzy Snopek professzorral, Lengyelország budapesti nagykövetével készült. A professzor szakmáját tekintve irodalomtörténész, műfordító, kutató és a lengyel-magyar kapcsolatokra vonatkozó számos munka szerzője. Snopek nagykövet a feleségével, Gedeon Mártával az est vendége volt, és köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez az értékes könyv – nagyon rövid idő alatt – létrejöjjön. Szondi György, a „Napút” főszerkesztője szerint, aki a találkozó moderátora volt, „a lengyel-magyar barátság odaadó hívének számító sok jóakaratú ember erőfeszítésének köszönhetően kézi útikalauz született azon kérdésekhez, amelyek kulcsfontosságúak e barátság számára. Az irodalomtól és költészettől a történelmen, a valláson és a lelkiségen át a lengyelek magyarországi jelenlétéig”.

A „Napút” megbecsülésnek örvendő irodalmi és művészeti folyóirat, amely 19 éve jelenik meg. Megjelenése a magyar kormány, ezen belül az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Balassi Intézet, valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhető.
A könyv kiadását Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat is támogatta.
Forrás: http://polinst.hu

POLAKIA MAGAZIN


 Megosztás


Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat