LENGYELORSZÁG MAGYARUL
Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat honlapja

1173 Budapest, Pesti út 165.

Postacím: 1656 Budapest, Pf. 110.

Telefon: 253-3300, Fax: 256-0661; elnök: 06+30-9737492

E-mail: lko@leki17.hu

Szerkeszti:

A Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete

A honlapon megjelenő anyagok részben a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséből adódó (nyilvános szerződések), részben a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos tájékoztató anyagok, harmadrészt rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör életével kapcsolatos információk összessége. Az első két esetben az adatok hitelességéért a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete a felelős, a tájékoztató jellegű információkért felelőséget nem vállalunk.

A honlap hivatalos részeinek felelősei:

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat - elnök

rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör - a kör vezetője

Nyilvános Szerződések és megálla-podások - elnök

A honlap tartalmi részével kapcsolatos információikat, észrevételeiket az alábbi e-mail címre várjuk:

honlap@leki17.hu

A honlap üzemeltetéséért felelős:

ArtHour Net Kft.Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat


Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1173 Budapest, Pesti út 165.

A Cimbalom Világszövetség 2018. január 11-én, a Rákoshegyi Baptista Imaházban (Podmaniczky Zsuzsanna utca 6.), majd 12-én az Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér színpadán (Budapest VI. kerületében, az Eötvös utca 10.) tartotta Herencsár Viktória Nemzetközi Újévi Cimbalomkoncertjét.

Herencsár Viktória (H) – cimbalom; Wu Huang Huang, Chen Xian (CN)- yangqin (kínai cimbalom); Menashe Sasson (IL) – santur (izraeli cimbalom); Farzane Cohen, Leonardo Tajabadi (IL) – ének; Mojse Band Trio (SK) – cimbalom, ének, harmonika, gitár, ütők; Camerata XVII zenekar (H)

A program keretében elhangzott Herencsár Viktória Visztula hangjai című művének ősbemutatója, a Camerata XVII zenekar közreműködésével, vezényelt Balogh Lázár.

Herencsár Viktória (Budapest, 1953. március 5.) cimbalomművész és tanár, a Cimbalom Világszövetség alapítója és elnöke.Óvodásként kezdett cimbalmozni tanulni. 1974-ben kitüntetéssel fejezte be a Zeneakadémia cimbalom–szolfézs–ének szakát. Hangszertanára Tarjáni Tóth Ida volt. 2004-ben művelődési és felnőttképzési menedzser diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetemen. 2011-ben a művészetek doktora, a következő évben docensi fokozatot kapott a Besztercebányai Művészeti Akadémián. 1973-tól szerepel a Magyar Rádióban. 1974-től 1982-ig énektanár a budapesti Baranyai Úti Ének-zene Tagozatos Általános Iskolában. 1975-től a Magyar Állami Operaház Zenekarának tagja. 1991-ben megszervezte az I. cimbalom világkongresszust, ahol megalakították a ma már 32 országban működő Cimbalom Világszövetséget. Az alakuláskor a szervezet elnökévé választották és ezt a posztot azóta is betölti. 1993 és 1998 között a Szent István Király Konzervatóriumban tanított. 1997-től a Besztercebányai Művészeti Akadémiának docense. 2005-től a Pekingi Zeneakadémia vendégprofesszora. Számtalan európai és ázsiai országban vendégszerepelt és oktatott. Repertoárja a cimbalomirodalom klasszikusaitól a népzenéig és átiratokig tart. Több kortárs szerző (Dubrovay László, Farkas Ferenc, Györe Zoltán, Hollós Máté, Pongrácz Zoltán, Szokolay Sándor stb.) írt számára darabot. Maga is komponált.

Janiel rabbi feltűnik Adam Mickiewicz verses regénye, a Pan Tadeusz végén. Napóleon 1812-es oroszországi hadjárata eltolja kelet felé az orosz birodalom határát. Egy tavaszra, egy gyönyörű tavaszra még visszatér a régi, jó világ: az oroszok eltakarodnak, a Soplicák és a Horeszkók megbékélnek, és császári mundért öltenek, a főhős és a főhősnő egybekelnek, Jankiel, az öreg zsidó polonézt játszik Soplicowóban, a lakodalmukon.

Jankiel to stary Żyd, dzierżawca karczmy w dobrach Horeszków. Był wielkim polskim patriot±. Był człowiekiem uczciwym i szanowanym, mimo swojej działalno¶ci konspiracyjnej. Słyn±ł w całej okolicy z nadzwyczajnej gry na cymbałach. W XII księdze gra słynnego poloneza ilustruj±cego losy Rzeczpospolitej w czasach rozbiorów. Koncert ten odbywa się na specjaln± pro¶bę Zosi, gdy ona i Tadeusz postanawiaj± uwłaszczyć chłopów, którzy s± im za to bardzo wdzięczni. Odbywa się uczta, a gen. D±browski wznosi toast za zdrowie ludu. Jankiel gra na cymbałach. Jest to koncert opisuj±cy historię ojczyzny – Konstytucję 3 Maja, Targowicę, Mazurka D±browskiego. Gdy rozbrzmiewa Polonez Trzeciego Maja wszyscy s± rado¶ni, chc± tańczyć wspominaj±c piękne chwile. Potem Jankiel celowo wprowadza „złowieszcze dĽwięki”, aby oddać nastrój zdrady (konfederacja targowicka). Następnie smutne tony przywołuj± rzeĽ Pragi oraz los żołnierza – tułacza, wygnańca ze zniewolonej ojczyzny, aż do potężnych tonów „Jeszcze Polska nie zginęła!”. „Marsz D±browskiego” został od razu rozpoznany przez wszystkich. Po zakończeniu koncertu Jankiel całuje w rękę gen. D±browskiego, w ten sposób oddaj±c mu cze¶ć. Cały koncert to refleksja patrioty nad przeszło¶ci± kraju, marzenia o wiecznym szczę¶ciu ojczyzny.

Oba powyższe koncerty to z pewno¶ci± opisy mistrzowskie, nigdy wcze¶niej w literaturze polskiej nie spotykane. Poeta trafnie oddaje każdy dĽwięk, reakcję widzów i emocje graj±cego. Zarówno koncert Wojskiego jak i Jankiela opisuję jak±¶ historię. W pierwszym przypadku jest to polowanie, a w drugim to pewnego rodzaju lekcja historii.

POLAKIA MAGAZIN


 Megosztás


Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat