LENGYELORSZÁG MAGYARUL


Kazimierz Damazy Moczarski

Kazimierz Damazy Moczarski 1907-ben, Varsóban született. A főváros egyetemének jogtudományi karán 1932-ben szerzett diplomát. Ezt követően elvégezte az Újságírói Főiskolát, majd nemzetközi jogot tanult Párizsban (1932-1934). ? A háború kitöréséig a Szociális Ügyek Minisztériumában dolgozott. A hitlerista megszállás alatt belépett a Honi Hadseregbe (Zwi±zek Walki Zbrojnej (ZWZ) - Armia Krajowa (AK)). A Honi Hadsereg a londoni emigrációs kormány haderejének lengyelországi részét alkotta (az afrikai és az angliai hadtestek mellett). 1942 februárjában alakult különböző illegális katonai szervezetek összevonásából. Célja volt, hogy fegyveres harcával hozzájáruljon a háború előtti alkotmányt szem előtt tartó független, polgári demokratikus lengyel állam felépítéséhez. Ilyen formán 1944-ben nem kereste a hivatalosan az együttműködést a Vörös Hadsereggel, s a lublini kormányt sem ismerte el. Tagjainak létszáma 1944 első felében meghaladta a negyedmilliót. ? A sikertelen varsói felkelés megtizedelte sorait. Władysław Raczkiewicz, az emigráns kormány akkori elnöke, 1945 januárjában feloszlatta a Honi Hadsereget. Kazimierz Moczarski a Honi Hadsereg Tájékoztatási és Propagandairodáján dolgozott. Tagja volt a Földalatti Harc Vezetőségének is: a kollaboránsokkal való leszámolás ügyei tartoztak hozzá. A varsói felkelés idején a Honi Hadsereg napilapját szerkesztette....>>>

Jürgen Stroop


Jürgen Stroop (SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS) 1895. szeptember 26-án született Detmoldban. (Tulajdonképpen Josefnek keresztelték, de 1941-ben "zsidó nevét" fölváltotta az ősgermán Jürgenre.) Anyja: Katharina (született Welther); apja Konrad Stroop, a lippei fejedelemség rendőrfőnöke őrmesteri rangban. Josef szülei katolikusok voltak....>>>LENGYELORSZÁG MAGYARULKIADÁS ÉVE 1981

Moczarski lengyel ellenálló volt, de a háború után a kommunisták börtönbe zárták. A sors iróniája, hogy cellatársa egyik legfőbb ellensége, öccsének gyilkosa, Jürgen Stroop SS-tábornok, a varsói gettólázadás eltiprója, a lengyel ellenállók dühödt üldözője lett. A vele folytatott beszélgetésekből nemcsak a keleten és nyugaton elkövetett bűntetteire derül fény, de képet kaphatunk egy náci főtiszt karrierjéről is.

Az egyéni és közösségi sorsokat, eszméket, történelmi korszakokat és eseményeket kibontó dialógusok révén még inkább belülről szemlélhetjük a fasizmus genezisét, embert és Istent, szellemet és hitet megégető, világot lángba borító kifejlődését. Nemcsak a masírozó barnaingesek egybemosódó sorait látjuk, hanem a horogkereszt alatt felsorakozottak szeme fehérjét is, a magasba lendülő kezek eget hasogató tarlóján az életvonalakat, a kelepelő géppisztolyok ravaszán a vöröslő mutatóujjakat. A fiatal nemzedékek számára már megemészthetetlen fasizmusmeghatározások mögött emberileg megközelíthetővé válik ennek az embert tagadó »eszmerendszernek« a lényege, taszítóvá a gyakorlata. Mert Jürgen Stroop személyében »hús-vér« képviselőjével szembesülünk a hitelesítő lencsén, Kazimierz Moczarskin keresztül. Stroop az akasztófa árnyékában, miután megbizonyosodik róla, hogy újdonsült lengyel cellatársa nem besúgó, »kibeszéli« életét a legintimebb részletektől a párttitkokig, őrvezetői előléptetésétől SS-tábornokságáig" - írja a dokumentumregényről a kötet előszavában Kovács István.

A Beszélgetések a hóhérral öt fejezeten keresztül tárgyalja a Grossaktiont, a varsói gettófelkelés felszámolását. A Beszélgetések forrásértékű, jeles történelmi dokumentum.

A Beszélgetések sikerét mutatja Andrzej Wajda vállalkozása is. Színházban, a Teatr Powszechnyben színpadra állította a különös párbeszédet, ahol Stroopot Hübner játszotta - és milyen remekül. A negyvenes évek végén ötvenes évek elején egy cellában ül a Honi Hadsereg sajtófőnöke, akit életfogytig tartó börtönre ítéltek, Jürgen Stroop, náci háborús bűnössel, akit halálra. A sztálini szellemű bíróság tudatosan zárta őket össze. Mintegy büntetésüket megtetézendő - hiszen halálos ellenségek voltak. Egyesek szerint azért, hogy Stroop majd még Moczarski ellen valljon. És most beszélgetnek.

 


LENGYELORSZÁG MAGYARUL