LENGYELORSZÁG MAGYARUL


Tartalom


Szent László - a magyarországi lengyelség védőszentje

I. (Szent) László (1040 k.-1095), magyar király (1077-1095), I. Béla fia. A nyugati lovagi eszméket megelőző „lovagkirály” volt. 1068-ban megverte a Kelet-Magyarországra betörő besenyőket, 1074-ben a mogyoródi csatában Salamon csapatait. Pápabarát külpolitikát folytatott. Szembeszállt a német-római császársággal. Törvényeivel a feudális magántulajdon megszilárdítására törekedett, ezért rendkívül szigorúan büntette a lopást és a kóborlást. Megsokszorozta a királyi jövedelmeket, gazdaságilag megerősítette az országot. 1089-1091-ben meghódította Horvátországot. 1093-ban megalapította a zágrábi püspökséget, a szentjobbi és a somogyvári apátságot. Nagy birtokokat adományozott az egyháznak. 1083-ban kezdeményezte I. (Szent) István, Imre herceg, Gellért püspök szentté avatását. Egy gyermeke született: Piroska (Priske), későbbi bizánci császárné. 1192-ben szentté avatták.

Tovább..>>>


LENGYELORSZÁG MAGYARUL


Szent László ünnepségsorozat 2010.

„Arany Érmek” átadása

2010. június 25-én, pénteken Andrzej Krzysztof Kunert, a Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (a Harc és Mártíromság Emlékét Őrző Tanács) főtitkára a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetségén Karol Biernackinak, Bros Stanislawnénak, Buskó Andrásnak, dr. Csúcs Lászlónénak, Eugeniusz Koreknek, Florianska Jadwigának valamint Andrzej Wesełowskinak a Magyarországon a lengyel emlékhelyek megőrzése érdekében kifejtett munkássága nyomán az 1975. július 15-én alapított I. fokozatú „Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” kitüntetést adományozta.

Andrzej Krzysztof Kunert méltatta Magyarországnak a lengyel menekültek érdekében kifejtett hathatós segítségét, Karol Biernacki pedig a kitüntettek nevében megköszönte a kitüntetést.

Dr. Csúcs Lászlóné, az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke megköszönte Marcin Sokołowki konzul úrnak és Buskó Andrásnak, az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettesének a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben helyreállított lengyel parcella érdekében kifejtett segítséget.
A felújított lengyel parcella felszentelése a rákoskeresztúri köztemetőben és Egerben.

2010. június 25-én, szombaton a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben lévő lengyel parcella felszentelésére került sor. A 108 db sírkereszt és az újonnan felállított kőkereszt a lengyel állam pénzügyi támogatásával valósult meg.

A vendégek és a lengyel Határőr Zenekar a felújított lengyel katonai parcellához vonultak, ahol Marcin Sokołowski, a Lengyel Köztársaság magyarországi konzulja köszöntötte a megjelent vendégeket. Andrzej Krzysztof Kunert, a Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (a Harc és Mártíromság Emlékét Őrző Tanács) főtitkára méltatta a lengyel-magyar történelmi kapcsolatokat, Magyarország II. világháború alatt nyújtott hathatós támogatását és az Új Köztemetőben lévő lengyel parcella felújításához nyújtott segítséget.

Ezt követően dr. Simicskó István, a HM államtitkára emlékezett meg az ezeréves barátságról, a magyarság és a lengyel közös kapcsolatáról, hangsúlyozva, hogy Orván Viktor miniszterelnök úr első külföldi útja is Lengyelországba vezetett. A történelmi hagyományokat tovább kell folytatni, és a kapcsolatokat erősíteni kell.
Ezt követően közös Sławomir Żarski ezredes, püspöki rangú tábori lelkész imádsága következett, majd megkoszorúzták a temetőben felállított emlékművet.
Az ünnepségsorozat Egerben folytatódott, ahol Habis László polgármester fogadta a vendégeket és a Kisasszony temetőben felszentelték az itt lévő lengyel sírokat is.

Szombaton este a tokaji Rákóczi Pincében Májer János polgármester úr köszöntötte a lengyel delegációt. Kiemelte, hogy Tokaj valamint Krosno és Tarnów ősi borkereskedelmi kapcsolataira építve a város is fontos lengyel kapcsolatokat ápol. Krosnoban a Portius Borházzal mai napig fennálló kapcsolataik vannak. Sajnálatos, hogy az idei esős időszak mind Magyarországon, mind pedig Lengyelországban súlyos károkat okozott, de erős hittel az újjáépítések megindulhatnak.

A délutáni programok során a lengyel vendégek Tokaj városában ismerkedhettek meg.

Szabolcsban a lovagkirályra emlékeztek

2010. június 27-én, vasárnap harmadik alkalommal rendeztek Szent László királyunk tiszteletére vasárnap egész napos ünnepségsorozatot Szabolcs Községben.

Az ünnepségen lengyel és magyar meghívottak egyaránt részt vettek. Az ünnepi esemény társrendezői, akiknek védőszentje Szent László: Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság, mint a Határőrség jogutódja. Az ünnepség díszvendégei: Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete, Fodor Lajos, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára.

Szabolcs községben Szent László király történelmi örökségéről valamint Lengyelország és Magyarország évszázadokon átívelő barátságáról emlékeztek meg. A küldöttségek és a Szent Korona másolata hajón érkezett meg a Tisza-menti településre. Az ünnepélyes fogadást követően hagyományőrzők és lovas huszárok által vezetett, több mint kétszáz főből álló menet a földvár előtti színpadra vonult át.

Az ünnepség díszvendégei Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete és Fodor Lajos, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára voltak. Az ünnepségen megjelent Dr. Karakó László országgyűlési képviselő úr is. Seszták Oszkár, a megyei közgyűlése elnöke köszöntötte a lengyel és magyar delegációt. Lakatos Dénes Szabolcs Község polgármestere fogadta a vendégeket.

Az eseményen Jan Borkowski, a Lengyel Köztársaság külügyminiszter-helyettese levélben üdvözölte a jelenlévőket. Simicskó István, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára beszédében úgy fogalmazott, hogy mai napig töretlen a hit Szent László örökségében, valamint a lengyel-magyar megbonthatatlan barátságban. Az államtitkár szerint mind a magyar, mind pedig a lengyel népnek tisztelnie kell hagyományait, mivel csak így maradhatnak meg az emberiség emlékezetében.

"Szabolcs községbe azért jöttünk el, hogy ismét együtt legyenek magyarok és lengyelek, úgy, ahogy együtt voltunk az elmúlt ezer évben - jelentette ki dr. Simicskó István, a HM államtitkára. A magyarság nem volt, s nem marad egyedül a jövőben sem a Kárpát-medencében, a lengyel barátainkra mindig számíthatunk - fűzte hozzá. A honvédelmi tárca államtitkára példaként állította az utókor elé a lovagkirály feddhetetlen életét, szolgálatát az országért, s egyben figyelmeztetett arra, hogy Szent László örökségének "mindig ott kell lennie a szívünkben."

A magyarországi lengyelség és Szabolcs megye napja ökumenikus istentisztelettel, majd a református templomnál a lovagkirály szobrának megkoszorúzásával folytatódott. Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete rövid köszöntőjében arról beszélt, a két nemzet barátsága egyedülálló jelenség, kivételes érték. "Ismert, de soha nem elégé hangsúlyozott tény, hogy a Magyarországra érkező lengyelek mindig szerető otthonra leltek, lelhettek magyar földön, úgy, hogy a házigazdák sokszor tehertételt vállaltak a befogadással" - emlékeztetett.

Az ökumenikus istentiszteletet Berta Tibor ezredes, a Magyar Honvédség tábori püspöksége általános helynöke, Sławomir Żarski ezredes, püspöki rangú tábori lelkész, Szatankó Gyöngyi evangélikus, dr. Gaál Sándor református és Iski István görög katolikus esperes celebrálta.

A református templom melletti Szent László szobornál közös koszorúzásra került sor.

A nagykövet megköszönte a magyar kormány által a honi lengyelség számára biztosított jogi és intézményes kereteket, s kifejezte reményét, hogy a jövőben a lengyel kisebbség még hangsúlyosabban vehet részt a közügyek alakításában. Roman Kowalski példamutatónak nevezte a honi lengyelség közösségének munkáját, s köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki részt vett a magyarországi lengyelség életének szervezésében.

Csúcs Lászlóné, az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke köszöntőjében Szent Lászlót a magyarországi lengyelség patrónusának nevezte. Mint mondta, különleges hely Szabolcs az otthoni és a Duna-Tisza közén letelepedett lengyelek számára, mivel a honfitárs magyar király közel ezer éve itt hirdette ki nevezetes egyházi és állami törvénygyűjteményét. Azóta sok év eltelt, de a két nép közötti kapcsolat máig vitathatatlan barátságnak számít - tette hozzá az elnök.

Az eseményen átadták a szervezet által létrehozott Szent László-díjat is, melyet idén Marcin Sokołowski, a Lengyel Köztársaság magyarországi konzulja kapott. Magyarországi Lengyelekért-díjban a Budapest Főváros XVII. kerületben működő Magyar-Lengyel Baráti Kör (Rákosliget), Rémiás István, a sajószentpéteri lengyel kisebbségi önkormányzat elnöke, valamint Mészáros Vanda, a Bem József Kulturális Kör aktivistája részesült.

Forrás: MTI; www.szabolcs.hu

 


LENGYELORSZÁG MAGYARUL