LENGYELORSZÁG MAGYARUL


I. (Szent) László Árpád-házi magyar király (1077-1095)

(Lengyelország, 1048 (előtt) – valahol a cseh határvidéken, 1095. július 29.)
Szent László királyt 930 éve, 1077-ben koronázták magyar királlyá. I. (Szent) László <¦więty Władysław> (1040 k.-1095), magyar király (1077-1095), I. Béla fia, 1040 körül született Lengyelországban. Anyja Richeza (Adelheid) lengyel hercegnő volt. A László, Ulászló férfinév a szláv Vladislav (Władysław) névből fejlődött Ladiszló, Ladszló, Lacló, László alakokon keresztül. A szláv név elemeinek jelentése: hatalom és dicsőség....>>>

Legendák, mondák
SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY
*Lengyelország, 1046 körül - †1095. július 29.

Ünnepe: Június 27.
,,Amikor a magyarok meghallották – olvassuk a gesztaírónál –, hogy Magnus (Géza) király meghalt,
egész sokaságuk öccséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös szóval és egyetértő akarattal őt
választották az ország kormányzására, vagyis helyesebben buzgó és állhatatos kéréssel rákényszerítették. Mindnyájan tudták ugyanis, hogy föl van ruházva a tökéletes virtusokkal, hite szerint katolikus, kiváltképpen kegyes, bőkezű adakozó, szeretettel teljes. Úgy ragyogott föl, mint köd közepette a hajnali csillag, mely elűzi a homályt; és miképpen a telihold világol a maga napjaiban, vagy amiképpen a nap ragyog: fény lett népének közepette.”...>>>

 


LENGYELORSZÁG MAGYARUL


Szent László Ünnepe 2011.
Magyar-Lengyel Hagyományőrző Fesztivál
"Szent László Őrláng Testület"

Köszöntıő:

A lengyel költő Stanislaw Worcell, a magyar és a lengyel nép történelmi kapcsolatát két örökéletű tölgyfához hasonlította, amelyek gyökerei a mélyben szorosan egymásba fonódtak.

Ilyen erős kapocs Szent László király, aki Lengyelországban született. Édesapja I. Béla magyar király, édesanyja Richeza hercegnı (II. Mieszko leánya) volt.

László király magyar és lengyel királyok véréből sarjadva lett az európai lovagkor példaképe, és a keresztény világ szentje.

Szent László ünnepe egyúttal a Magyarországi lengyelség napja is. Az ünnep tökéletes alkalom arra, hogy a magyarok és lengyelek együtt ünnepeljenek!

Éljen Szent László! Éljen a Magyar-Lengyel Történelmi Barátság!

Magyarország és Lengyelország 2011-ben közösen látja majd el az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztét. Magyarország ezt június végén adja át a lengyeleknek. Éppen a Szent László ünnepségekkel egy időben…

Lobbantsuk fel Szent László királyunkra emlékező lángot!

Alapítók:

Szent László Összefogás Fórum
Buskó András
Kollár János Sándor
Nagy Géza
Woth Imre parancsnok
Dessewffy Zsolt


LENGYELORSZÁG MAGYARUL